Som overskriften lyder, så er træningsløb for alle. Der er baner som gerne skulle opfylde alles behov.

For at kunne deltage er det ikke noget krav, at du / I skal være medlem af henholdsvis OK Esbjerg eller OK West eller en 3. orienteringsklub. Dvs. som ikke medlem af en orienteringsklub er det også muligt at prøve sporten og derved få den oplevelse at færdes, hvor man ellers ikke kommer når man er i skoven.

Der anvendes elektronisk tidstagningssystem, hvor hver løber er udstyret med en brik (eller chip).

Prisen for at deltage i et træningsløb er gratis for medlemmer af en orienteringsklub og kr. 30 for alle andre.  Prisen inkludere startgebyr, løbskortet til eje og evt. lån af en brik.

Med venlig hilsen

Rudolf Sørensen
Formand for Orienteringsklubben Esbjerg

Når du skal lave et løb er det en fordel at læse denne vejledning;

  • Banelægning på klubbens computer
  • Banelægning på egen computer
  • Nyeste kortfiler 

Vejledning

 Læs om hvilke baner OK Esbjerg/OK West typisk tilbyder til den ugentlige træningsløb.

Bane Længde Sværhed Bemærkninger
A-banen 7-9 km Svær Mange vejvalg. Poster og delstræk i terræn. Evt. momenttræning
B-banen 5-7 km Svær Som A - blot kortere - ofte en del af A-banen
C-banen 3,5-4,5 km Svær Som A - blot kortere - ofte en del af A-banen
D-banen 3,5-4,5 km Mellemsvær Flere vejvalg. Et følger vej og sti. Posterne i terræn nær/på opfang.
E-banen 2-3 km Begynder/Let Et vejvalg. Mange poster, der står ved sti og vej.

 

Sværhedsgrader Orienteringsbanerne inddeles i følgende 4 sværhedsgrader:
Svær, Mellemsvær, Let og Begynder.

Inden for de enkelte sværhedsgrader forekommer dog aldersbetingede forskelle.

For sværhedsgraderne gælder følgende:
Svær Delstrækkene skal give anledning til vejvalgsmuligheder, således at de orienteringsmæssigt mindst krævende er de mest tidskrævende. Banen bør stille krav til anvendelse af forskellige orienteringsteknikker af den enkelte løber.
Banebilledet bør være varieret.
Posterne placeres uden eller før større opfang.

Mellemsvær Delstrækkene skal indeholde vejvalgsmuligheder, hvoraf et skal være lineært. Dette bør dog ikke være den hurtigste mulighed.
Posterne skal anbringes, så der er et ret stort opfang bagved, og der må gerne være mindre "stoppende" opfang foran dem.
Fra sidste sikre lineære udgangspunkt bør der kun være et kort finorienteringsstræk frem til postplaceringen.
Let Start skal altid være på en vej eller god tydelig sti.
Delstrækkene bør indeholde vejvalgsmuligheder, hvoraf mindst et skal være lineært, og dette vejvalg skal også kunne ses af den urutinerede løber.
Posterne skal afgrænses ved opfang. Postplaceringen skal være indenfor synsvidde fra et sikkert lineært udgangspunkt, hvilket vil sige, at terrængenstanden, posten er anbragt ved, skal kunne ses.
Begynder Start skal altid være på en vej eller god tydelig sti. Første post bør være placeret længere henne ad samme vej/sti, som starten er placeret på.
Delstrækkene bør altid følge et vej-/stisystem. Sværhedsgraden (antallet af momenter) skal tilpasses aldersklassen, fra 1-2 momenter for de yngste til max 3 for de ældste. På delstræk, hvor dette ikke er muligt, skal der snitzles.
Denne snitzling skal fremgå af løbskortet.
Posterne placeres ved vej/sti.

Herfra findes der links til de typiske startsteder vi benytter til vores træningsløb (google.dk/maps).

 

Nørreskoven

 

Marbæk

  • Sydlig P-plads
  • Spejderøen
  • Nordlig P-plads (motionsstien)
  • Marbækgård

Østskoven

  • Vestlig P-plads
  • Midt P-plads
  • Østlig P-plads

Guldager Plantage

Grimstrup Plantage

Krebsestien

Solbjerg Plantage

Frodeslund Plantage

Grindsted Plantage

Fanø

 

Orienteringsklubben råder over en del postenheder og udstyr dertil. Blandt andet 57 EMIT poser + start, mål og tidstagningsudstyr. Til børnebaner o.a. har klubben desuden ca. 49 poster med klippetænger.

 

Liste over OKE's
postenheder
#

Post
nummer

  # Post
nummer
1 101    1  201
2 102    2  202
3 104    3  203
4 105    4  204
5 107    5  205
6 108    6  206
7 110    7  207
8 111    8  208
9 112    9  209
10 113    10  210
11 114    11  211
12 115    12  212
13 116    13  213
14 117    14  214
15 119    15  215
16 148    16  216
17 150    17  217
18 153    18  218
19 154    19  219
20 155    20  220
21 156    21  221
22 157    22  222
23 158    23  223
24 159    24  224
25 161    25  225
26 162    26  226
27 163    27  227
       28  228
       29  229
       30  230
 1  Startpost      
2  Startpost    175  MålPost

OKEs EMIT poster flot ophængt

Postener er flot ophængt og alle er med refleksbånd.

 Klippeposter til bla. børnebaner

Der er desuden også mange poster som er gode til børnebaner og lignende.

 

 

OBS: Alle poster i drift igen (Marts 2018)

 

   
   

Støt vores sponsorer  

   

Kommende aktiviteter  

Onsdag d. 17 jul kl.17:30
Træningsløb - OK West
Onsdag d. 24 jul kl.18:00
Træningsløb - hos HTF i Gram Lunden!!
Onsdag d. 31 jul kl.17:30
Træningsløb - OK West
Onsdag d. 7 Aug kl.17:30
Træningsløb - Nørreskoven
Onsdag d. 14 Aug kl.17:30
Træningsløb - OK West
   

OKE Kalender  

   
Juli 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
   

Nyheder fra DOF  

Feed ikke fundet
   
© Orienteringsklubben Esbjerg