Begivenhedskalender

Generalforsamling

x
Tirsdag, 01 Februar 2022,  7:00 -  9:00
af Rudolf SørensenHits : 782

Dato og tid: Den 1. februar 2021 kl. 19.00

Mødested: Klubhuset, Grådybparken 19, 6700 Esbjerg

Dagsorden er som følgende:

1.       Valg af dirigent (må ikke være et bestyrelsesmedlem)

2.       Godkendelse af klubbens nye vedtægter

3.       Formanden aflægger sin beretning til godkendelse

4.       Kassemesteren fremlægger regnskabet til godkendelse

5.       Fastsættelse af næste års kontingent

6.       Behandling af indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)

7.       Valg af formand (uaktuelt – kun ulige år)

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

9.       Valg af bestyrelsesmedlem til OKEs Venner (udgår efter godkendelse af nye vedtægter)

10.   Valg af revisor

11.   Eventuelt

Tilbage

   
   

Nyheder fra DOF  

Feed ikke fundet
   
© Orienteringsklubben Esbjerg