Login2

   
På onsdag den 7. september er der igen fællesspisning i klubhuset efter træningsløbet i Nørreskoven.
 
Tilmelding senest i løbet af mandag enten under opslaget i Facebook eller på sms til mig på 40993880.
 
Mange hilsner
Hanne
På onsdag den 3. august er der fællesspisning i klubhuset efter træningsløbet i Nørreskoven.
 
Tilmelding senest i løbet af mandag enten under opslaget i Facebook eller på sms til mig på 40993880.
 
Mange hilsner
Hanne
Fællesspisning.
Efter en uvelkommen pause p.g a. en lang periode med corona, genoptager vi nu vores fællesspisning første onsdag i måneden efter træningsløbet i Nørreskoven.
Det vil sige, at første gang bliver onsdag den 6. april efter Mettes bakketræning.
Jeg sørger for noget spiseligt, klubben giver.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb - enten en SMS til mig på 40993880 eller via facebookopslaget. Tilmelding senest mandag aften den 4. april.
 
Hilsen Hanne
  • Nu på onsdag afvikles sidste afdeling af 2021/22 sæsonens "Mørkeløb" - det er den 9. afdeling og samtidig også fælles klubmesterskab for både OK Esbjerg og OK West i natorientering. Løbet afvikles i Marbæk Plantage - 1 bane af ca. 3,6 km længde - starttid er fra 18.30 og mødestedet er "Den gamle planteskole" på Sønderhedevej i plantagen.
  • Fra på næste tirsdag starter "Undervisning i orienteringsløb" op igen efter vinterpausen - starttid er kl. 17.00 og mødestedet er klubhuset på Grådybparken 19, 6700 Esbjerg.
  • Lørdag den 26. marts er der undervisning i softwaren Condes (et banelægningsprogram) - undervisningen foregår mellem kl. 9-12 og mødestedet er klubhuset på Grådybparken 19, 6700 Esbjerg. Condes undervisning er kun for medlemmer af en orienteringsklub.
  • Onsdag den 30. marts overgår klubbens træningskalender fra lørdag til onsdag med løb i Hjerting / Ådalen.

 

Med venlig hilsen

Rudolf Sørensen

Formand for Orienteringsklubben Esbjerg

Dagens tilbud er 3700m lang og indeholder 20 poster....

På et tidspunkt på banen er et kryds mellem poster og de står tæt her!

Vi ses på Ole Rømers Vej fra kl. 18.30

Hilsen Banelæggeren

Efter Orienteringsklubben Esbjergs gældende vedtægter og love afholdes der i februar Generalforsamling.

Dagsorden er som følgende:

1.       Valg af dirigent (må ikke være et bestyrelsesmedlem)

2.       Godkendelse af klubbens nye vedtægter

3.       Formanden aflægger sin beretning til godkendelse

4.       Kassemesteren fremlægger regnskabet til godkendelse

5.       Fastsættelse af næste års kontingent

6.       Behandling af indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)

7.       Valg af formand (uaktuelt – kun ulige år)

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

9.       Valg af bestyrelsesmedlem til OKEs Venner (udgår efter godkendelse af nye vedtægter)

10.   Valg af revisor

 

11.   Eventuelt

Dato og tid: Den 1. februar 2021 kl. 19.00

 

Mødested: Klubhuset, Grådybparken 19, 6700 Esbjerg

Med venlig hilsen

Rudolf Sørensen

Formand for Orienteringsklubben Esbjerg

Nyheder fra OK Esbjerg

   
   

Støt vores sponsorer  

   

Kommende aktiviteter  

Onsdag d. 24 Apr kl.17:30
Træningsløb - Grindsted
Onsdag d. 1 maj kl.17:30
Træningsløb - Den Hemmelige Skov
Torsdag d. 9 maj kl.10:00
Kr. Himmelfartsløb - Klub Ultra lang - Fanø
Onsdag d. 15 maj kl.17:30
Træningsløb - ???
   

OKE Kalender  

   
April 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
   

Nyheder fra DOF  

Feed ikke fundet
   
© Orienteringsklubben Esbjerg